Stencilmodul
Man kan skapa en stencilprodukt (pastaunderlag) på två sätt i Macaos Enterprise.

  1. Genom att välja en PCB produkt
  2. Importera pastaunderlaget och sedan använda sig av Stencil-knappen i Macaos.

Man kan även specificera stencilram, storlek, dataplacering och även andra modifieringar av data.