Viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Gällande GDPR, EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679

ME PCB AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Personliga data används för att identifiera orderbeställare eller ägare till mönsterkortet och för att behålla orderhistorik samt som referensperson i ställda fakturor.
Dessa uppgifter som du frivilligt uppgett till oss när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler inkluderas ditt namn, e-postadress, mobilnummer som är koppad till din arbetsplats. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster.

Vi är mån om att skydda dina personuppgifter därför är dina personuppgifter inte tillgängliga för tredje part. Vi kan emellertid dela information med våra leverantörer, när vi uppger dig som kontaktperson vid lagt order. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig och kan begära en kopia, samt i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.